laboratorium
Arrow
Arrow
Slider

Woda

Żywność

Higiena produkcji żywności

Powietrze

Kosmetyki

Ścieki

Osady

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez laboratorium badawcze oznacza spełnienie wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych do zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań. Strategicznym celem Laboratorium jest profesjonalizm prowadzonej działalności i ciągły rozwój. Laboratorium bierze regularny udział w badaniach porównawczych oraz badaniach biegłości, a jego kadra składa się wyłącznie z osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, regularnie podnoszących swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, studiach podyplomowych oraz doktoranckich.

Laboratorium Spółki „Strzegowa” akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji realizuje zlecenia w zakresie akredytowanego pobierania i badania próbek w dziedzinie mikrobiologii i fizykochemii zgodnie z załączonym zakresem akredytacji AB 1084. Zapewniamy profesjonalny transport próbek i ich przydatność do badań.

Wykonanie badań w Laboratorium Spółki zapewnia zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.