AKREDYTACJA

AKREDYTACJA

jest potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów kompetencji Laboratorium w danej dziedzinie podczas przeprowadzanego audytu certyfikacyjnego. W Polsce, krajową jednostką akredytacyjną jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Posiada ono status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Certyfikat akredytacji oznacza: