Powietrze

Środowisko wewnętrzne:

Środowisko zewnętrzne:

1. Liczba bakterii metodą sedymentacyjną
2. Liczba grzybów metodą sedymentacyjną