Żywność

1. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
2. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
3. Wykrywanie i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli – metoda płytkowa
4. Obecność bakterii grupy coli – metoda NPL
5. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli – metoda NPL
6. Obecność Escherichia coli – metoda NPL
7. Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli – metoda NPL
8. Liczba Escherichia coli- metoda płytkowa
9. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes
10. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
11. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – metoda płytkowa
12. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
13. Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp.
14. Liczba drożdży i pleśni
15. Zawartość tłuszczu wolnego – mięso i wyroby mięsne
16. Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko – różne produkty
17. Zawartość węglowodanów – mięso i wyroby mięsne
18. Zawartość soli – mięso i wyroby mięsne
19. Wartość energetyczna (wartość kaloryczna) – metoda obliczeniowa – mięso i wyroby mięsne
20. pH w mięsie i wyrobach mięsnych
21. pH w sokach
22. Oznaczanie popiołu całkowitego – mięso i wyroby mięsne
23. Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza) – mięso i wyroby mięsne
24. Oznaczenie białka – mięso i wyroby mięsne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)