Badania żywności

Żywność,  którą  codziennie  kupujemy  w  sklepach,  podlega  ścisłym  kontrolom  i  badaniom.  Producenci  żywności  nie  mogą  sobie  pozwolić  na  to,  żeby  w  ich  produktach  znajdowały  się  niebezpieczne  bakterie,  grzyby  lub  pleśnie.  Badania  żywności  są  również  potrzebne,  aby  sprawdzić, czy oferowane  produkty  zachowują odpowiednie parametry chemiczne np. pH.  Dzięki  testom  żywności  dowiemy  się  też,  jaka  jest  wartość  energetyczna  danego  produktu,  jaką  ma  zawartość  wody,  białka,  tłuszczu,  węglowodanów,  soli  lub  popiołu  całkowitego.

1. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
2. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30˚C. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
3. Wykrywanie i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli – metoda płytkowa
4. Obecność bakterii grupy coli – metoda NPL
5. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli – metoda NPL
6. Obecność Escherichia coli – metoda NPL
7. Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli – metoda NPL
8. Liczba Escherichia coli – metoda płytkowa
9. Wykrywanie Listeria monocytogenes
10. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
11. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – metoda płytkowa
12. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus iinnych gatunków) – metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
13. Wykrywanie Salmonella spp.
14. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
15. Zawartość tłuszczu wolnego – mięso i wyroby mięsne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)