Slider

Akredytowane laboratorium Spółki Wodnej „Strzegowa”

Witamy na stronie laboratorium Spółki Wodnej „Strzegowa”. Nasza działalność opiera się na wykonywaniu profesjonalnych badań z zakresu mikrobiologii, fizykochemii i innych dziedzin. Jako akredytowana jednostka prowadzimy badania niezbędne dla dopuszczenia konkretnych produktów lub substancji do użytku.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez laboratorium badawcze oznacza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych do zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań. Strategicznym celem Laboratorium jest profesjonalizm prowadzonej działalności i ciągły rozwój. Laboratorium bierze regularny udział w badaniach biegłości. Nasza kadra składa się wyłącznie z osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, regularnie podnoszących swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, studiach podyplomowych.

Zakres badań wykonywanych przez Labolatorium w Rojowie

Laboratorium Spółki Wodnej „Strzegowa” akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji realizuje zlecenia w zakresie pobierania i badania próbek w dziedzinie mikrobiologii i fizykochemii zgodnie z załączonym zakresem akredytacji AB 1084. Wykonanie badań w Laboratorium Spółki zapewnia zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Gwarantujemy profesjonalny transport próbek i ich przydatność do badań.

Laboratorium w Rojowie przeprowadza badania w bardzo szerokim zakresie. Oferta obejmuje m.in. badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody powierzchniowej, basenowej, z kąpielisk, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej, mineralnej, źródlanej oraz stołowej. Ponadto wykonujemy badania żywności, powietrza czy osadu glebowego. Zajmujemy się też kontrolą kosmetyków w zakresie czystości mikrobiologicznej. Ponadto realizujemy badania związane z czystością opakowań.

Wszystkie badania wykonujemy z zachowaniem najwyższych standardów, zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Jako akredytowane laboratorium badawcze zapewniamy najwyższą jakość obsługi każdego klienta. Szeroka oferta sprawia, że można nam zlecić kompleksowe badanie dostarczonych lub pobranych przez naszych specjalistów próbek.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań – do kontaktu.

Badania wody

Badania żywności

Higiena produkcji żywności

Badania powietrza

Kosmetyki

Badania ścieków

Badania osadów

Gleba