laboratorium
Slider

Akredytowane laboratorium Spółki Wodnej „Strzegowa”

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez laboratorium badawcze oznacza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych do zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań. Strategicznym celem Laboratorium jest profesjonalizm prowadzonej działalności i ciągły rozwój. Laboratorium bierze regularny udział w badaniach biegłości. Nasza kadra składa się wyłącznie z osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, regularnie podnoszących swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, studiach podyplomowych oraz doktoranckich.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium

Laboratorium Spółki Wodnej „Strzegowa” akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji realizuje zlecenia w zakresie pobierania i badania próbek w dziedzinie mikrobiologii i fizykochemii zgodnie z załączonym zakresem akredytacji AB 1084. Wykonanie badań w Laboratorium Spółki zapewnia zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Gwarantujemy profesjonalny transport próbek i ich przydatność do badań.

Laboratorium  oferuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody powierzchniowej, basenowej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej, mineralnej, źródlanej oraz stołowej.

Nasze laboratorium wykonuje różnego rodzaju badania kosmetyków. Wykonujemy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, badanie czystości opakowań oraz testy obciążeniowe.

Nasza kadra wykona dla Państwa badania żywności oraz badanie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością, a także z pomieszczeń użyteczności publicznej. Zajmujemy się również badaniami ścieków, gleby, osadów oraz powietrza w środowisku wewnętrznym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Badania wody

Badania żywności

Higiena produkcji żywności

Badania powietrza

Kosmetyki

Badania ścieków

Badania osadów

Gleba