Akredytacja laboratorium – co gwarantuje?

AKREDYTACJA jest potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów kompetencji Laboratorium w danej dziedzinie podczas przeprowadzanego  audytu  certyfikacyjnego.  Krajową  jednostką  akredytacyjną  w  Polsce  jest  Polskie  Centrum  Akredytacji  (PCA). Posiada  ono  status  państwowej  osoby  prawnej  i  jest  nadzorowane  przez  Ministerstwo  Gospodarki.

Nasz aktualny zakres akredytacji znajduje się tutaj

Certyfikat  akredytacji  oznacza: