Blog | Labostrzeszow

Kto musi wykonywać badania fizykochemiczne wody?

Teoretycznie czysta woda powinna być bezbarwna, klarowna i bez zapachu. W praktyce jednak nie da się ocenić jakości wody wzrokowo. Wielu zanieczyszczeń nie widać gołym okiem. Jakość wody czerpanej ze studni czy występującej w kąpieliskach można stwierdzić wyłącznie na podstawie specjalistycznych badań. Jedynie podczas laboratoryjnej analizy można sprawdzić skład chemiczny i właściwości fizyczne próbki wody z konkretnego ujęcia. Do tego rodzaju badań zaliczamy badania fizykochemiczne wody, które […]

Więcej

Mikrobiologiczne badanie kosmetyków – charakterystyka

Obecnie rynek kosmetyczny oferuje bardzo szeroki wybór różnorodnych produktów. W ich składzie znajdują się różnorodne substancje przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z ciałem człowieka. Z uwagi na specyfikę ich zastosowania bardzo ważne jest, aby spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa. Użyte do produkcji kosmetyków surowce w różnym stopniu mogą być narażone na skażenie mikrobiologiczne. Obecność mikroorganizmów w produktach kosmetycznych może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia człowieka i prowadzić […]

Więcej

Witamy na blogu!

Witamy na naszym blogu

Więcej