Blog | Labostrzeszow

Co oznacza termin “akredytowane laboratorium badawcze”?

Określenie akredytowanego laboratorium badawczego odnosi się do podmiotów, które w pozytywny sposób przeszły proces kontroli jakości wykonywany przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny, której dotyczy działalność laboratorium.

Więcej

Na czym polegają badania fizykochemiczne ścieków?

Badania fizykochemiczne wykonywane są w różnych celach. Pozwala na pełną analizę zanieczyszczeń ścieków, co w konsekwencji prowadzi do oznaczeń cech fizycznych oraz chemicznych.   Fizyczne i chemiczne oznaczenia ścieków   Na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych ścieków można dokonać oznaczeń: fizycznych, które obejmują m.in. barwę, mętność, zapach, temperaturę, przewodność elektryczną właściwą, potencjał redukcyjno-oksydacyjny (redox) i zawiesiny łatwo opadające; chemicznych, które pozwalają na weryfikację ścieków pod kątem m.in. azotu […]

Więcej

Kto musi wykonywać badania fizykochemiczne wody?

Teoretycznie czysta woda powinna być bezbarwna, klarowna i bez zapachu. W praktyce jednak nie da się ocenić jakości wody wzrokowo. Wielu zanieczyszczeń nie widać gołym okiem. Jakość wody czerpanej ze studni czy występującej w kąpieliskach można stwierdzić wyłącznie na podstawie specjalistycznych badań. Jedynie podczas laboratoryjnej analizy można sprawdzić skład chemiczny i właściwości fizyczne próbki wody z konkretnego ujęcia. Do tego rodzaju badań zaliczamy badania fizykochemiczne wody, które […]

Więcej

Mikrobiologiczne badanie kosmetyków – charakterystyka

Obecnie rynek kosmetyczny oferuje bardzo szeroki wybór różnorodnych produktów. W ich składzie znajdują się różnorodne substancje przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z ciałem człowieka. Z uwagi na specyfikę ich zastosowania bardzo ważne jest, aby spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa. Użyte do produkcji kosmetyków surowce w różnym stopniu mogą być narażone na skażenie mikrobiologiczne. Obecność mikroorganizmów w produktach kosmetycznych może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia człowieka i prowadzić […]

Więcej

Witamy na blogu!

Witamy na naszym blogu

Więcej