laboratorium
Slider

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne - zakres działalności

Laboratorium wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody (w tym wody mineralnej, źródlanej, stołowej, powierzchniowej, basenowej, ciepłej, kąpielisk oraz przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Oferujemy również badania żywności (mięsa i produktów mięsnych, warzyw, owoców, koncentratów spożywczych, tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zbóż i produktów zbożowych, mleka i jego przetworów, ryb, wyrobów garmażeryjnych, napojów bezalkoholowych oraz dodatków do żywności) oraz wykonujemy wymazy czystościowe z tusz zwierzęcych, z obszarów produkcji i obrotu żywnością oraz z pomieszczeń użyteczności publicznej.

Nasza placówka ma w swojej ofercie również wiele badań kosmetyków (mikrobiologiczne, fizykochemiczne, testy obciążeniowe, badania stabilności i kompatybilności). Laboratorium oferuje także badania ścieków (oczyszczonych, surowych, wód podziemnych, wody popłucznej, wody odciekowej), powietrza w środowisku wewnętrznym, osadów (czynnych, nadmiernych, po prasie), gleby.

Zapewniamy bezpieczny transport próbek, które zachowają swoją przydatność do dalszych badań. Gwarantujemy, że wykonane badania będą zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Nasze Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji. Oznacza to, że laboratorium badawcze spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych do zapewnienia wiarygodnych wyników badań. Ponadto pobieranie i badanie próbek jest realizowane zgodnie z załączonym zakresem akredytacji AB 1084.

Badania wody

Badania żywności

Higiena produkcji żywności

Badania powietrza

Kosmetyki

Badania ścieków

Badania osadów

Gleba