Akredytowane laboratorium badawcze Spółki Wodnej „Strzegowa” – nasze certyfikaty

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z certyfikatami potwierdzającymi kompetencje naszego Laboratorium. Posiadanie międzynarodowego certyfikatu akredytacji daje gwarancję, że badania zostaną wykonane poprawnie i rzetelnie. Certyfikat jest często niezbędny w przypadku firm i instytucji, które dla prowadzenia swojej działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, potrzebują wiarygodnych i niezależnych badań.