Gleba

GLEBA
1. Odczyn pH
2. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.
3. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp.
4. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.
5. Wykrywanie Salmonella spp.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi