Higiena produkcji żywności

Tego  typu  badania  wykonują  przede  wszystkim  zakłady  zajmujące  się  produkcją  żywności.  Każdy  producent  musi  przestrzegać  określonych  przepisów  prawnych  z  zakresu  higieny  żywności,  przeprowadzać  kontrolę  higieniczno-sanitarną  swojego  zakładu  oraz  badać  jakość  swoich  produktów.  Wykonamy  m.in.  badanie  próbek  środowiskowych  z  obszarów  produkcji  i  obrotu  żywnością,  z  tusz  zwierzęcych  oraz  z  pomieszczeń  użyteczności  publicznej.Przeprowadzamy też inne badania żywności w laboratorium.

1. Oznaczanie liczby drobnoustrojów – metoda płytkowa w30°C
2. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
3. Wykrywanie Listeria monocytogenes
4. Wykrywanie Salmonella spp.
1. Oznaczanie liczby drobnoustrojów – metoda płytkowa w30°C
2. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
3. Wykrywanie Salmonella spp.
4. Listeria monocytogenes
1. Oznaczanie liczby drobnoustrojów – metoda płytkowa w30°C
2. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)