Badania osadów

Istnieje możliwość dalszego wykorzystywania osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków. Przy obecnie obowiązujących przepisach w gospodarce odpadowej dla osadów ściekowych istnieją dwa główne kierunki osadowe: Analiza laboratoryjna osadów ściekowych pozwoli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych takie jak:  zawartość metali ciężkich występowanie bakterii z rodzaju Salmonella, zawartość wody.
OSADY ŚCIEKOWE
1.Odczyn pH wosadach ściekowych
2.Azot Kjeldahla
3.Ozn. suchej pozost. izawartości wody
4.Ozn. straty przy prażeniu suchej masy osadu
5.Azot amonowy
6.Temperatura
7.Tlen rozpuszczony
8.Zawiesina ogólna
9.Gęstość osadu
10.Indeks objętościowego osadu czynnego
11.Opadalność po30’
12.Ozn. zawiesin ogólnych – mineralnych ilotnych metodą wagową.
13.Obserwacja osadu czynnego
14.Wykrywanie Salmonella spp.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257)