Badania żywności

Żywność,  którą  codziennie  kupujemy  w  sklepach,  podlega  ścisłym  kontrolom  i  badaniom.  Producenci  żywności  nie  mogą  sobie  pozwolić  na  to,  żeby  w  ich  produktach  znajdowały  się  niebezpieczne  bakterie,  grzyby  lub  pleśnie.  Badania  żywności  są  również  potrzebne,  aby  sprawdzić, czy oferowane  produkty  zachowują odpowiednie parametry chemiczne np. pH.  Dzięki  testom  żywności  dowiemy  się  też,  jaka  jest  wartość  energetyczna  danego  produktu,  jaką  ma  zawartość  wody,  białka,  tłuszczu,  węglowodanów,  soli  lub  popiołu  całkowitego.

1. Oznaczenie liczby drobnoustrojów w  30˚C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
2. Wykrywanie bakterii zgrupy coli – metoda NPL
3. Oznaczenie liczby bakterii zgrupy coli – metoda NPL
4. Liczba Escherichia coli – metoda płytkowa
5. Wykrywanie Listeria monocytogenes
6. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
7. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – metoda płytkowa
8. Wykrywanie Salmonella spp.
9. Oznaczanie liczby drożdży i  pleśni
10. Zawartość tłuszczu wolnego – mięso i  wyroby mięsne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)