Badania żywności

Żywność,  którą  codziennie  kupujemy  w  sklepach,  podlega  ścisłym  kontrolom  i  badaniom.  Producenci  żywności  nie  mogą  sobie  pozwolić  na  to,  żeby  w  ich  produktach  znajdowały  się  niebezpieczne  bakterie,  grzyby  lub  pleśnie.  Badania  żywności  są  również  potrzebne,  aby  sprawdzić, czy oferowane  produkty  zachowują odpowiednie parametry chemiczne np. pH.  Dzięki  testom  żywności  dowiemy  się  też,  jaka  jest  wartość  energetyczna  danego  produktu,  jaką  ma  zawartość  wody,  białka,  tłuszczu,  węglowodanów,  soli  lub  popiołu  całkowitego.

 

Wykonywane badania żywności – laboratorium „Strzegowa”

Nasze laboratorium badawcze przeprowadza szeroki zakres procedur związanych z analizą składu i jakości żywności. Realizujemy badania różnego rodzaju wyrobów żywnościowych, zajmując się przede wszystkim określaniem liczby drobnoustrojów w nich zawartych. Podobnie jak w przypadku badań mikrobiologicznych wody, pozwala to określić przydatność konkretnych produktów do spożycia. Nasze procedury są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla produktów żywnościowych i przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod badania żywności w laboratorium „Strzegowa” wykonywane są sprawnie i profesjonalnie. Zachęcamy do zapoznania się z listą przeprowadzanych procedur.
1. Oznaczenie liczby drobnoustrojów w  30˚C. Metoda płytkowa (posiw wgłębny)
2. Wykrywanie bakterii grupy coli – metoda NPL
3. Oznaczenie liczby bakterii grupy coli – metoda NPL
4. Liczba Escherichia coli – metoda płytkowa
5. Wykrywanie Listeria monocytogenes
6. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes – metoda płytkowa
7. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – metoda płytkowa
8. Wykrywanie Salmonella spp.
9. Oznaczanie liczby drożdży i  pleśni – metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
10.
Liczba bakterii zrodziny Pseudomonas – metoda płytkowa
11.
Liczba gronkowców chorobotworowych – metoda płytkowa
12.
Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej – metoda płytkowa
13.
Oznaczenie liczby Campylobacter spp
14.
Wykrywanie Campylobacter spp
15. Zawartość tłuszczu wolnego – mięso i  wyroby mięsne

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)